Support

Genom att använda våra ”selectionprogram” så har Ni möjlighet att på ett enkelt sätt välja olika Kylaggregat, Kylmedelkylare eller Fläktkonvektorer. Ladda hem det eller de program du önskar från sidan nedan.

Vid leverans ifrån SKIAB så skall alltid mottagaren fylla i ett mottagningsprotokoll. Mottagningsprotokollet skall skickas till SKIAB senast 10 arbetsdagar efter godsets ankomst.

Vidare så skall alltid ett igångkörningsprotokoll enligt försäljningsvillkor SKIAB 15, skickas in efter att utrustningen är igångkörd och lämpligtvis använder Ni SKIAB´s igångkörningsprotokoll. Protokollet skall skicks till SKIAB senast 10 arbetsdagar efter igångkörning.

Tyvärr inträffar det ibland att något krånglar eller går sönder på levererad och installerad utrustning. Detta skall ovillkorligen och omgående anmälas till SKIAB för att vi skall kunna ges tillfälle till att på bästa och snabbaste sätt avhjälpa fel eller ersätta felaktig vara. Reklamationsrapport skall ALLTID fyllas i och skicka in för att vi skall kunna handlägga reklamation och vara SKIAB tillhanda senast 10 arbetsdagar efter det att arbetet att åtgärda fel har utförts. Reklamationsrapport finner ni här.

Skiab Svensk Kylimport ABDokument

  1. Reklamationsrapport
  2. Försäljningsvillkor FG Nordic Group 17  inkl tillägg
  3. KYLA 12
  4. Igångkörningsprotokoll
  5. Serviceprotokoll

Download

Logga in på Clivet´s selectionsprogram »

Ladda ner Eden´s selectionsprogram »

Energimyndigheten »