Nyheter

  2016-08-02

KLIMA-THERM 20 år

SKiAB, Svensk Kylimport AB är ett företag i KLIMA - THERM   koncernen. som i år firar 20 år. En koncern som kännetecknas av innovationer, marknadsledande varumärken och tron på att framgång bygger på ett nära samarbete mellan kunder, leverantörer och brukare av våra klimatinstallationer. Ladda ner och läs vår koncernpresentation.

  2015-01-21

Produktnytt!

Västkekylaggregat WSAT-XIN med INVERTERTEKNIK från CLIVET

Denna Aggregatserie är en energieffektiv "PLUG and PLAY" klimatlösning för Kyla och/eller värme med höga krav på driftsäkerhe t. 

WSAT-XIN finns i effektområdet 5-90 kW med integrerade frekvenstyrd köldbärarpump/ar som erbjuder möjlighet till ett variabelt systemflöde.

INVERTERTEKNIK och frekvenstyrda pumpar betyder en jämnare reglering och vi behöver ingen köldbärartank i de flesta förekommande system. WSAT-XIN har också en nyutvecklad plattvärmeväxlare optimerad för drift vid delast.

WSAT-XIN har EC-fläktar och kan kompletteras med AXItop diffusor, en krage som skapar en ideal luftfördelning. Den aerodynamiska utformningen omvandlar rörelseenergin till statiskt tryck vilket reducerar ljudtrycket med 3 dB(A) samt minskar energiåtgången till fläktarna med 3%.

WSAT-XIN bjuder på en avnacerad teknologi utvecklad av CLIVET med INVERTERTEKNIK, modulerande pumpar och EC-fläktar samtidigt som aggregatserien har en kompakt konstruktion vilket erbjuder stor flexibilitet med möjlighet att sammankoppla flera enheter i kaskad på begränsade ytor Styrningen gör det möjligt att sammankoppla upp till 7 aggregat och kontrolera automatiskdrift med maximal effektivitet.

2011-09-28

Produktnytt!

SERVERpack är extremt energieffektiva klimataggregat anpassade för moderna serverhotell och datorhallar. SERVERpack som tillverkas av CLIVET använder uteluft (frikyla) till 25°C omgivningstemperatur vilket kan medföra upp till 70% energibesparing i jämförelse med andra klimatsystem för serverhallar och datorhallar.
För mer information kontakta SKiAB

2010-04-27

Produktnytt!

CLIVET har utvecklat produktserien WBAN,
ickereversibla luft/vatten värmepumpar speciellt framtagna för produktion av värme.
PÅ NORDBYGG 2006 visades för första gången den första högtemperaturvärmepumpen med värmeeffekt upp till 27 kW.
Värmepumpen WBAN kan arbeta ned till -20°C och leverera upp till 60°C varmvatten vilket innebär att dessa aggregat även är lämpliga för uppvärmning av tappvarmvatten.

CLIVET har nu utvecklat större värmepumpar WBAN VULCAN Medium i samma serie i effektområdet 29-100 kW.
WBAN VULCAN värmepumpar är kostnadseffektiva och garanterar låg energiförbrukning.
Aggregatserien är speciellt lämplig för vårt Nordiska klimat med sin unika avfrostningsfunktion - ICE PROTECTION System.
Värmepumparna är utvecklade för högsta energieffektivitet vilket betyder att WBAN VULCAN Medium tillhör Energiklass A enligt EUROVENT.