Luftkylda vätskekylaggregat med Frikyla

Utomhusplacerade Inomhusplacerade Inomhusplacerade utan kondensor