LeverantörerEn av Italiens största tillverkare av Kylaggregat och Värmepumpar. Företagets produkter kännetecknas av innovation, teknik och hög kvalitet. Fabriken är en modern produktionsanläggning belägen i norra Italien. Clivet använder sig av senaste tekniken vid både tillverkning och test av sina produkter. En serie av kvalitetstester görs genom hela produktionsledet som avslutas med provkörning i moderna datoriserade teststationer före leverans. Clivet har ett heltäckande produktprogram från 1 kW till över 2 MW i olika applikationer och för dom flesta förekommande användningsområden.

 Technibel är en av Europas största tillverkare av bl.a. Portabla  luftkonditioneringsaggregat Inverter värmepumpar och ingår i företagsgruppen Argo-Clima.  
EMICON är ett Italiensk företag. Företaget grundades 1984, huvudkontor med fabriker ligger i Meldola norr om San Marino.
Man har specialiserat sig på att tillverka vätskekylaggregat med naturligt köldmedium, propan R290 och datarumsaggregat.

 


  
Ett familjeägt Italienskt företag som helt specialiserat sig på tillverkning av fläktkonvektorer. Företaget tillverkar ca: 140 000 enheter per år under olika varunamn vilket gör företaget till en av Europas ledande tillverkare av Fläktkonvektorer. EDEN kännetecknas av både modern design och hög kvalitet. EDEN har ett brett program tillsammans med ett stort tillbehörsprogram.

 Fujitsu GENERAL är en japansk tillverkare av produkter för Luftkonditionering och Värmepumpar luft/luft. Produkterna är mycket konkurrenskraftiga och håller en mycket hög kvalitet. Produktrangen är komplett med aggregat för väggmontage, takmontage, takkassetter och aggregat för kanalsystem samt ett flertal olika konfigurationer, med en eller flera innedelar och så kallade ”Multi City system”.

 


  
World Energy Co.Ltd är en av värdens ledande  tillverkare av Absorptions aggregat  både för kyla och värmepumpas drift, företaget har sitt säte och produktion i Korea. World Energy kan leverera en stor variation av aggregat både högtemperatur gas eller ånga men kan även använda låg temperatur såsom fjärrvärme

 


 

Refteco S.p.A. är en av Italiens och Europas ledande tillverkare av Kylmedelkylare, Kondensorer samt Fläktkylare och Fläktförångare för kyl- och frysrum, beläget i Verona, i hjärtat av nordöstra Italien.

 


 
Hidros är ett Italiensk företag som grundades 1993 med inriktning på trading av produkter för luftkonditionering, befuktare och avfuktningsaggregat. Idag är Hidros helt specialiserade på konstruktion och tillverkning av Värmepumpar och Vätskekylaggregat samt avfuktningsaggregat och luftbehandlingssystem för mindre inomhuspooler.

 


   
GEA är ett tyskt företag som tillverkar hellödda plattvärmeväxlare. Produktutveckling sker i nära samarbete med fakulteten för termodynamik vid Universitetet i Leipzig. Modern teknologi tillsammans med både avancerad produktionsutrustning och testutrustning innebär att produkterna håller en dokumenterad hög kvalitet.GeoData är ett italienskt företag utanför Padova med special inriktning på tillverkning datarumsaggregat för mindre och större datarum serverhotell och andra rum som kräver noggrann reglering av klimatet.