Luftkylda vätskekylaggregat:
Inomhusplacerade utan kondensor

MSE-SC 65-180. 174-487  kW