201405081399548629hMEoBNA1Skiab banner Emicon201501211421844919ZrgFbNsG201501191421667730AraPTV5H2014050813995485781jmsfLvR201501211421848056gi2PbVhJ201405081399548618qnwx4TGb201501211421846762PPhUvoc2

Naturliga Köldmedium

Luftkylda vätskekylaggregat från EMICON med naturligt köldmedium Propan R290
Effektområde från 60-440kW
Kan fås med integrerad pump och frikyla som tillval.

Inneklimat

SKIAB erbjuder energieffektiva Luftkylda Vätskekylaggregat med Frikyla och Vätskekylda Vätskekylaggregat med Kylmedelkylare. VRF-system för både kyla och värme.

Värmepumpar - SKIAB

Process- & industriell kyla

SKIAB erbjuder fläktluftkylare och fläktkonvektorer, kylaggregat för kyl- och frysapplikationer till Butiker, Industrier, Konstfrysta skidspår och Isbanor. Datarumsaggregat för Datahallar samt avfuktare.

Process- & indutriell kyla - SKIAB

Takaggregat

Komplexa energieffektiva takaggregat med kyl-/ värmefunktion och energiåtervinning. Funktioner för luftbehandling och friskluft lämpliga för stormarknader, lagerbyggnader och industrilokaler.

Takaggretgat - SKIAB